Södra Bohusläns räddningstjänstförbund

Ett räddningstjänstförbund mellan kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund. Vårt uppdrag är att förebygga olyckor och snabbt effektivt genomföra olika typer av räddningsinsatser

Läs mer

Kemenhet – En nationell resurs

Vår station i Stenungsund kommer att under vecka 14 driftsätta sin nya, uppdaterade Kemenhet. Uppdateringarna består att en helt ny utvecklad container, som är mer lämpad för den utrustning vi har med oss. Nästan all utrustning på den nya Kemenheten kommer att vara...

läs mer

Semestervikarier sommaren 2017

Arbetsplatsbeskrivning SBRF Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund är en organisation mellan kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund. Vårt uppdrag är att förebygga olyckor och att snabbt och effektivt genomföra olika typer av räddningsinsatser. Vi arbetar också...

läs mer

Fartyg på grund vid Ströms sluss

Under natten mot fredag 24 februari gick ett fartyg på grund vid Ströms sluss längs Göta älv i Lilla Edets kommun. Fartyget har tagit in vatten och ligger på slagsida. För närvarande är inte kommunala tjänster och service påverkade av händelsen. Kommunen bevakar...

läs mer