Anslagstavla

 

Välkommen till förbundets officiella anslagstavla. Här publiceras den information som tidigare funnits på våra fysiska anslagstavlor.

Här publiceras tillkännagivanden av justerade (godkända) protokoll från direktionens sammanträden, liksom kungörelser av olika slag.

Aktuella anslagsbevis för justerade protokoll

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Nämnd – Direktionen  Sammanträdesdatum –  2017-12-19

Anslaget sätts upp –

2017-12-20

Anslaget tas ner –

2018-01-11

Protokollets förvaring – Brandstationen Stenungsund

Protokoll 19 dec 17 justerat §43-47 samt § 49-51

Utdragsbestyrkande

Carl-Ian Bissmark

 

Aktuella kungörelser
20 Februari

 

10 April

 

11 September

 

13 November

 

18 December

 

17 Januari

 

14 mars

 

16 maj

 

29 augusti

 

31 oktober

 

19 december

Kallelse till direktion 19 dec 2017

Protokoll 19 dec 17 justerat §43-47 samt § 49-51