Anslagstavla

Välkommen till förbundets officiella anslagstavla. Här publiceras den information som tidigare funnits på våra fysiska anslagstavlor.

Här publiceras tillkännagivanden av justerade (godkända) protokoll från direktionens sammanträden, liksom kungörelser av olika slag.

Aktuella anslagsbevis för justerade protokoll

Aktuella kungörelser

Beslut om förbud mot eldning utomhus i Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds ansvarsområde Tjörns kommun, Stenungsunds kommun och Lilla Edets kommun.
Beslutet gäller från och med 2018-05-22 kl 09,00 och tills vidare.

RD §7-2018 Beslut om eldningsförbud

20 Februari

Protokoll 20 feb Justerat §1-12

10 April

Protokoll 10 april §13-20 Justerat

 

29 maj

Protokoll 29 maj §21-29 Justerat

 

11 September

 

13 November

 

18 December
17 Januari
14 mars
16 maj
29 augusti
31 oktober
19 december

Kallelse till direktion 19 dec 2017

Protokoll 19 dec 17 justerat §43-47 samt § 49-51