Det råder fortfarande grill- och eldningsförbud i Västra Götalands län, men det är från och med den 14 augusti tillåtet att grilla på tomt i anslutning till bostad.
Förbudet innebär att: Det är förbjudet att elda i hela Västra Götalands län sedan den 25 juli. Var uppmärksam på att förbudet även innefattar grillning på fasta grillplatser, användning av campingkök eller engångsgrillar etc. Förbudet omfattar användning av grillkol, ved, gasol, t-sprit eller andra fasta, flytande eller gasformiga bränslen. Förbudet omfattar inte elgrillar, men var varse på att de avger hög värme, vilket kan skapa glöd om de står på brännbart underlag.

Detta är alltså INTE tillåtet att:
• använda engångsgrill
• använda stormkök
• göra upp eld eller grilla direkt på marken (även med stenring och vid fasta grillplatser)
• använda pyroteknisk utrustning, som fyrverkerier utomhus

Allmänt: använd sunt förnuft!

Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan stå till svars i enlighet med Lag om skydd mot olyckor.
Eldningsförbudet kommer att hävas så snart brandrisken har sjunkit och befinner sig på en låg stabil nivå.