Plusgrader och sol, vårblommorna börjar titta fram med glada färger och fåglarna kvittrar – helt klart säkra vårtecken! Ett säkert vårtecken för oss inom räddningstjänsten är dessvärre det första larmet om gräsbrand och gräsbränder är något som sticker ut lite i statistiken såhär på vårkanten i våra områden.

Ska du ut och röja i trädgården, elda lite fjolårsgräs eller trädgårdsavfall? Tänk då på att det är torrt i marken och fjolårsgräset brinner snabbt och risken för oönskad spridning är hög.

Håll koll på hur brandrisken är där just du befinner dig genom appen ”Brandrisk ute” framtagen av DinSäkerhet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

 

VAR FÖRSIKTIG OCH TÄNK PÅ
  • Du som tänder en eld har ansvar för att den blir släckt
  • Ha alltid uppsikt över elden
  • Undvik att elda när det blåser
  • För att kunna ha elden under kontroll är ett tips att elda i en plåttunna med tilluftsöppning. Det minskar risken för brandspridning och du kan fylla på med brännbart efter hand utan att brasan blir för stor
  • Du måste noga kontrollera att all glöd är släckt innan du lämnar platsen
  • Placera elden långt från byggnader, kraftledningar och brännbar vegetation för att undvika brandspridning
  • Bildäck, plast och andra brandfarliga varor är inte tillåtet att elda

Tänk även på att miljöförvaltningen i respektive kommun, har olika regler för eldning av trädgårdsavfall. På https://sbrf.se/eldning/ ser du vad som gäller för våra medlemskommuner

Om du känner att du tappat kontrollen över elden, larma SOS 112!

All eldning utomhus ska ske på ett sådant sätt att närboende inte har olägenhet av rök och sotspridning. Tänk även på att det är viktigt att placera engångsgrillen på obrännbart underlag för att förhindra brand från grillens undersida.

Det är du som eldar eller grillar som ansvarar för elden och eventuella konsekvenser. Det är också du som måste ha koll på om det är tillåtet att elda eller inte.

Här kan du läsa mer om eldning utomhus