Det har kommit till vår kännedom att ett företag under de senaste dagarna kontaktat flertalet medborgare via telefon och mail och felaktigt påstått att de ska komma hem till dessa och rengöra kökets imkanal på uppdrag av någon av våra medlemskommuner (Lilla Edet, Stenungsund och Tjörn). Det företaget uppger stämmer inte, kommunerna har inget samarbete med detta företag.

Som fastighetsägare är du fri att köpa de tjänster du vill, och det finns inget lagkrav om att rengöra och rensa imkanalerna i privata bostäder.

Sotning och brandskyddskontroll av eldstäder och tillhörande rökkanaler i villor och lägenheter är däremot ett krav enligt Lagen om skydd mot olyckor. Sådan får endast göras av företag som arbetar på uppdrag av kommunerna. Dessa företag aviserar aldrig via telefon utan endast via brev. Sotning och brandskyddskontroll inom Lilla Edets kommun utförs av företaget LFTF Search AB och inom Stenungsund och Tjörns kommun utförs detta av företaget Sotningstjänst i väst AB.

Regelbunden rengöring av imkanaler kan vara bra och kan minska risken för brandspridning till imkanal, vid brand på spis. En stor del av rengöringen kan man utföra själv enligt instruktionerna för den egna anläggningen.