Idag måndag 7 mars klockan 15.00 genomförs test av VMA – Viktigt Meddelande till Allmänheten.
Med tanke på omvärldsläget vill vill vi betona att måndagens signal är just ett test.

VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten, testas fyra gånger per år, klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Under 2022 testas signalen följande datum:
7 mars
13 juni (obs, 13 juni då nationaldagen är första måndagen)
5 september
5 december

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har fått frågor om testet kommer att genomföras. Svaret är ja, testet kommer att genomföras som planerat.

VMA är ett varningssystem som består av totalt ca 4 500 (Hela Sverige) ljudsändare som är installerade i de flesta större tätorter i Sverige samt inom särskilda områden runt våra kärnkraftverk. Men de kan användas för varning vid alla typer av faror.

De primära kanalerna för att varna och informera allmänheten vid olyckor och andra allvarliga händelser är radio och TV, vid vissa tillfällen kompletteras varningen med utomhussignalen, SMS med mera.

 

Så här låter utomhussignalen “Hesa Fredrik”
Viktigt meddelande

Låter 7 sekunder, tyst i 14 sekunder och låter i 7 sekunder.

När du hör den ska du:

  • Gå inomhus
  • Lyssna på radion, främst Sveriges Radio P4
  • Stäng dörrar, fönster och ventilationer
  • Gå inte ut förrän du hör signalen Faran över

Så här låter utomhus signalen “Faran över”

Lång sammanhängande signal

Här kan du läsa mer information om VMA