Bilden visar den brandbil som donerats tillsammans med personal och direktion i SBRF. Bilden visar den brandbil som donerats tillsammans med personal och direktion i SBRF. 

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF) har tillsammans med andra räddningstjänster inom RäddsamVG, samlat ihop materiel till våra kollegor i Ukraina.
En mindre brandbil och materiel såsom stövlar, hjälmar och klippverktyg har donerats från SBRF. Vi har dessutom två frivilliga kollegor, Jakob och Peeter Päts, som anmält sig att köra ner materialet till Ukraina!

Behovet av stöd med räddningsmateriel i Ukraina är enorma, genom samordning i Regionen och RäddsamVG skickar nu flera räddningstjänster mer materiel.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samordnar bidrag från Sverige och är Sveriges kontaktpunkt i EU:s civilskyddsmekanism därmed kan EU:s etablerade logistik och infrastruktur i grannländerna (t.ex. Polen) användas. På så sätt förenklas mottagandet av hjälpen till Ukraina.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något och vi på SBRF är tacksamma över att få bidra!