Anslagstavla

Välkommen till förbundets officiella anslagstavla. Här publiceras den information som tidigare funnits på våra fysiska anslagstavlor.

Här publiceras tillkännagivanden av justerade (godkända) protokoll från direktionens sammanträden, liksom kungörelser av olika slag.

Aktuella anslagsbevis för justerade protokoll
Aktuella kungörelser

Direktionens sammanträde den 12 maj är inställt.
Sammanträdet ställs in på grund av det rådande läget med pågående pandemi (covid-19).
Ärendena som skulle tas upp den 12 maj skjuts fram till sammanträdet i juni.

17 Januari
14 mars
16 maj
29 augusti
31 oktober
19 december

Kallelse till direktion 19 dec 2017

Protokoll 19 dec 17 justerat §43-47 samt § 49-51