Anslagstavla

Välkommen till förbundets officiella anslagstavla. Här publiceras den information som tidigare funnits på våra fysiska anslagstavlor.

Här publiceras tillkännagivanden av justerade (godkända) protokoll från direktionens sammanträden, liksom kungörelser av olika slag.

Aktuella anslagsbevis för justerade protokoll

Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd – Direktionen 

Sammanträdesdatum –  2020-01-28

Anslaget sätts upp – 2020-02-01

Anslaget tas ner – 2020-02-24

Protokollets förvaring – Brandstationen Stenungsund

Protokoll 28 januari justerat §1-13

Utdragsbestyrkande

Carl-Ian Bissmark

Aktuella kungörelser

28 JANUARI

 

12 FEBRUARI

 

17 MARS

 

12 MAJ

 

16 JUNI

 

26 AUGUSTI

 

1 OKTOBER

 

8 DECEMBER

17 Januari
14 mars
16 maj
29 augusti
31 oktober
19 december

Kallelse till direktion 19 dec 2017

Protokoll 19 dec 17 justerat §43-47 samt § 49-51