Anslagstavla

Välkommen till förbundets officiella anslagstavla. Här publiceras den information som tidigare funnits på våra fysiska anslagstavlor.

Här publiceras tillkännagivanden av justerade (godkända) protokoll från direktionens sammanträden, liksom kungörelser av olika slag.

Aktuella anslagsbevis för justerade protokoll

Nämnd – Direktionen 

Sammanträdesdatum –  2019-01-22

Anslaget sätts upp –

2019-02-06

Anslaget tas ner –

2019-02-28

Protokollets förvaring – Brandstationen Stenungsund

Protokoll Direktion 22 januari §1-§13 Justerat

Nämnd – Medlemsråd 

Sammanträdesdatum –  2019-01-22

Anslaget sätts upp –

2019-02-06

Anslaget tas ner –

2019-02-28

Protokollets förvaring – Brandstationen Stenungsund

 Protokoll Medlemsråd 22 jan §1-§10 Justerat

Aktuella kungörelser

22 JANUARI

Protokoll Direktion 22 januari §1-§10 Justerat

2 APRIL

9 MAJ

11 JUNI

3 SEPTEMBER

19 DECEMBER

17 Januari
14 mars
16 maj
29 augusti
31 oktober
19 december

Kallelse till direktion 19 dec 2017

Protokoll 19 dec 17 justerat §43-47 samt § 49-51