Anslagstavla

Välkommen till förbundets officiella anslagstavla. Här publiceras den information som tidigare funnits på våra fysiska anslagstavlor.

Här publiceras tillkännagivanden av justerade (godkända) protokoll från direktionens sammanträden, liksom kungörelser av olika slag.

Aktuella anslagsbevis för justerade protokoll 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Nämnd – Direktionen

Sammanträdesdatum –  2019-10-15

Anslaget sätts upp – 2019-10-24

Anslaget tas ner – 2019-11-15

Protokoll direktionen 2019-10-15 §58-70 Justerat

Protokollets förvaring – Brandstationen Stenungsund

Utdragsbestyrkande

Carl-Ian Bissmark

 

Aktuella kungörelser

17 Januari
14 mars
16 maj
29 augusti
31 oktober
19 december

Kallelse till direktion 19 dec 2017

Protokoll 19 dec 17 justerat §43-47 samt § 49-51