Frysskador är ett vanligt förekommande faktum under vårkanten för många och främst de som har fritidshus. Den plötsliga kyla och snösnöfallet som slog till i slutet av februari orsakar skador i villor och fritidshus i form av frysskador.
I en villa upptäcks ett skadat rör relativt snabbt och skadorna är därför blir inte skadorna lika omfattande men fritidshusen kan stå obebodda en längre tid och man upptäcker kanske inte skadan innan man är på plats under vårkanten.
Har du ett fritidshus eller reser bort under en längre tid är det därför viktigt att du stänger av huvudvattenledningen. Det är även bra att hälla i frysskyddsmedel i systemet samt att tappa ur vattensystemet så gott det går.
Har du möjlighet att titta till ditt fritidshus är det bra att göra det nu när kylan lagt sig och innan eventuella skador blir allt för omfattande. Det bästa är att man lierar sig med grannarna och tittar till varandras hus under vintern om man själv inte har möjlighet att vara i stugan varje vecka.