Den 8 januari trädde den nya operativa organisationen i kraft i Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund, med medlemskommunerna Lilla Edet, Stenungsund och Tjörn. Den största förändringen är att vi får en kortad responstid i hela förbundet och då kan ge snabbare hjälp till våra medborgare, vi har alltså bemannade stationer i alla våra medlemskommuner dygnet runt året runt.

Vid larm kommer vi snabbare ut till händelsen eftersom vi har personal som ligger i beredskap på stationen och rycker ut på högst 90 sek dygnet runt året runt. Vi arbetar även med att resursanpassa efter typ av händelse med snabbare möjlighet till förstärkning vilket innebär att vi utnyttjar förbundets resurser på ett effektivare sätt.

Ju snabbare vi kommer fram till en händelse, brand eller olycka desto mindre kostnader och lidande både för samhället och den drabbade.

Med resursanpassning menar vi att man istället för att skicka alla tillgängliga styrkor på alla typer av händelser skickar man styrkor anpassade efter händelsen. Så vid den lilla händelsen, brand i papperskorgen eller en vattenfylld källare där det räcker med en mindre styrka för att hantera händelsen skickas just det, en mindre styrka. Men vid den stora händelsen, brand på industrin i Stenungsund, då skickar vi fler brandmän. Samtidigt som man omfördelar styrkorna på Tjörn för att vara backup om Stenungsund skulle få larm under tiden insatsen på industrin pågår. Räddningschef i beredskap (RCB) gör även en bedömning om styrkor från närliggande områden behöver flyttas närmare våra kommungränser för att eventuellt bistå den aktuella händelsen eller kommande händelser. Allt för att våra brandmän ska nyttjas där de behövs mest.

Uttryckande organisationen i SBRF idag

  • Området Tjörn 1 Styrkeledare och 6 brandmän (utgår från två stationer, 90sek-5min)
  • Området Stenungsund 1 Styrkeledare och 7 brandmän (90sek- 5/8min)
  • Område Stenungsund industrin 2 styrkeledare och 4 brandmän (90sek-5min)
  • Område Lilla Edet 1 Styrkeledare och fem brandmän (90 sek-6min)
  • SBRF övergripande resurser 1 Räddningschef i beredskap (RCB) 1 Insatsledare i beredskap (IL)

Stenungsund 1 styrkeledare och 1 brandman dygnet runt året runt på 90 sek. Denna styrka kompletteras inom 5/8min med 6 brandmän. Lilla Edet 1 styrkeledare 1 brandman dygnet runt året runt på 90 sek. Denna styrka kompletteras inom 5 min med 4 brandmän. Tjörn 1 styrkeledare dygnet runt året runt på 90 sek. Styrkeledaren kompletteras inom 5 min med 6 brandmän. Stenungsund industrin 1 Styrkeledare dygnet runt året runt på 90 sek. Denna styrkeledare kompletteras inom 5min med 1 styrkeledare och 4 brandmän

Vid hjärtstopp vet vi att tidig HLR ökar chansen med att överleva med 2-3 gånger och att varje oanvänd minut som går minskar möjligheten att överleva med upp till 10%. Studier visar dessutom att överlevnad i samband med ventrikelflimmer(hjärtstopp) kan vara uppemot 70% om defibrillering sker inom tre minuter. Med den nya organisationen ser vi att vi kan göra skillnad och främst vid de händelser med livshotande fara så som drunkningstillbud, arbetsplatsolyckor brand i byggnad med mera där vi ser vi att tidsaspekten spelar en avgörande roll.