Just nu råder det inget eldningsförbud för kommunerna Lilla Edet, Stenungsund och Tjörn.
Men vi uppmanar till stor försiktighet och helst att du undviker att elda utomhus då brandrisken i mark och skog för närvarande är hög och risken för oönskad spridning är stor. Solen skiner och marken är torr och det är just då det lätt brinner. Det är du som eldar eller grillar som är ansvarig för att elden inte sprider sig.

Kan eldningen vänta till en annan dag när brandrisken och risken för oönskad spridning inte är så hög?
Kanske kan din rishög vänta till en annan dag när förutsättningarna är bättre eller ska den kanske lämnas in på återvinningscentralen istället?

VAR FÖRSIKTIG OCH TÄNK PÅ
  • Du som tänder en eld har ansvar för att den blir släckt
  • Ha alltid uppsikt över elden
  • Undvik att elda när det blåser
  • För att kunna ha elden under kontroll är ett tips att elda i en plåttunna med tilluftsöppning. Det minskar risken för brandspridning och du kan fylla på med brännbart efter hand utan att brasan blir för stor
  • Du måste noga kontrollera att all glöd är släckt innan du lämnar platsen
  • Placera elden långt från byggnader, kraftledningar och brännbar vegetation för att undvika brandspridning
  • Bildäck, plast och andra brandfarliga varor är inte tillåtet att elda

Tänk även på att miljöförvaltningen i respektive kommun, har olika regler för eldning av trädgårdsavfall. På https://sbrf.se/eldning/ ser du vad som gäller för våra medlemskommuner

Kontrollera aktuell brandrisksprognos på SMHIs hemsida – SMHI.se Eller via appen BRANDRISK UTE.

Du vet väl att du alltid kan ring vår telefonsvarare för att kontrollera om det eldningsförbud råder i vårt område – 010-471 44 01