Det tidigare eldningsförbudet inom Tjörn, Stenungsunds och Lilla Edets kommuner hävs den 21 augusti klockan 09.00.

Vi vädjar dock till allmänheten att iaktta största försiktighet vid eventuell eldning.