Vi vill att du skickar elektroniska fakturor till oss. Från den 1 april 2019 är det lag på att alla inköp i offentlig sektor till följd av upphandling ska faktureras med elektronisk faktura (E-Faktura). En PDF-faktura/mejl-faktura lever inte upp till detta krav.

E-faktura – Smart, kostnadseffektivt och miljövänligt

Skicka gärna e-faktura. Vår fakturaoperatör är www.fakturaportalen.se.
Kontakta vår ekonomiadministration vid frågor:
ek.leverantorsgrupp@soltakab.se

Det finns flera sätt att skicka elektroniska fakturor på här hittar du mer information om vår faktureringadress och e-fakturor.