Foto – qfog.se

Det är inte så ofta vi får berätta solskenshistorier efter en avslutad insats men i förra veckan hade vi just en sådan på en av våra stationer.
Strax innan kl åtta på morgonen kom larmet om brand i byggnad till en av våra stationer. På plats kunde man konstatera att branden hade varit i en papperskorg under en diskbänk, som tur var branden släckt när styrkan kom fram.

Scenariot hade dock kunnat vara ett helt annat – Adressen larmet gällde ligger 9 min från stationen, på nio minuter kan ett brandförlopp vara långt utvecklat utan åtgärd.

En brand som startar i en papperskorg under en diskbänk sprider sig snart till hela utrymmet under diskbänken. Branden hade därefter tagit sig i skåpsluckor och även köksstommar varit antända.
En kort stund efter att branden startat i papperskorgen hade den kunnat spridit sig till hela köket och i värsta fall hade hela lägenheten varit rökfylld och en övertändning bara vara en tidsfråga.
Detta scenario bygger på att vi inte har haft någon åtgärd vid branden, ingen hemma på adressen som kan påbörja släckning med brandsläckare eller annat släckmedel – eller som i detta fall någon hemma men utan kapacitet att påbörja släckning själv. Som vi skrev inledande är detta ett exempel på ett förebyggande arbete när det fungerar som allra bäst, för boende på denna adressen hade inte förmåga att agera själv, därför hade man efter utredning kommit fram till slutsatsen att en portabel boendesprinkler var det bästa alternativet. Denna portabla boendesprinkler gjorde sitt jobb och därför var branden släckt när vår styrka kom fram.
Det portabla sprinklersystemet är en behållare med släckmedel (i detta fall 130L vatten) som likt en brandvarnare detekterar och utlöses vid rök och värme. Den är dimensionerad att snabbt slå ner en brand så att den är under kontroll.