För drygt 2 månader sedan levererades det senaste tillskottet i SBRF:s fordonsflotta. Det är en tankbil som kommer att placeras inom stationsområde Tjörn.

Tankbilen är byggd med en fast tank med kapacitet att transportera 7500l vatten samt utrustning för att hantera de händelser som inkommer till Räddningstjänsten.
Fordonet ersätter en av Förbundet äldre tankbilar som har avyttrats.

Under de 2 månader fordonet har varit i Förbundet har personalen genomfört utbildning på fordonets funktioner och övningskört med bilen. Personalen har även övat in nya standardrutiner som ger personalen en bra uppstart vid en händelse, som i sin tur leder till effektivare insatser.
Torsdagen den 5 december gick äntligen fordonet i drift och kommer bli en enorm resurs för Förbundet vid kommande händelser.