Det kalla och fina vädret gör att många tar bilen till sjöar och hav för att åka skridskor, promenera och även vinterbada. Om olyckan är framme behöver vi komma fram i ett så tidigt skede som möjligt för att vi ska kunna hjälpa dig. Det är därför viktigt att bilar parkeras så att vi kommer fram med våra utryckningsfordon. 

Felparkerade bilar kan hindra vår framkomlighet vid en räddningsinsats eller livräddning och i värsta fall göra att vi misslyckas med att rädda liv. Hjälp oss därför att hjälpa dig genom att tänka på hur du parkerar.

• Parkera inte på ställen som kan hindra framkomligheten.
• Ställ dig aldrig framför bommar eller räddningsvägar.
• Ställ bilen nära körbanans kant, så att det blir gott om plats för ambulans och räddningstjänst att komma fram.
• Parkera helst på samma sida som tidigare parkerade bilar.
• Parkera innanför linjerna på parkeringsplatsen.
• Undvik att parkera nära utfarter och infarter.