Vår station i Stenungsund kommer att under vecka 14 driftsätta sin nya, uppdaterade Kemenhet.
Uppdateringarna består att en helt ny utvecklad container, som är mer lämpad för den utrustning vi har med oss.
Nästan all utrustning på den nya Kemenheten kommer att vara uppdaterad, så att den kan möta dagens olyckor.

Vår Kemenhet är en av 6 enhet i Sverige som har tagits fram utav Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) men tillhandahålls och sköts utav vår station i Stenungsund.
Uppdraget från MSB är att bistå de lokala räddningstjänsterna runt om i Sverige vid större kemolyckor med en mer avancerad utrustning och specialutbildad personal. Dessa Kemenheter finns placerade på 6 orter i landet, som gör att vi alltid har nära till olyckan.
Dessa orter är Luleå, Kramfors, Köping, Skövde, Stenungsund och Perstorp längst i söder.