Lars Klevensparr, Förbundsdirektör för Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) blir, vid sidan av sin ordinarie tjänst, tillförordnad förbundsdirektör för Södra Bohusläns Räddningstjänsförbund (SBRF).

Peter Johansson, idag enhetschef vid Myndighetsavdelningen på RSG blir tillförordnad biträdande förbundsdirektör för SBRF. Uppdragen är tidsbegränsade.

– Det är glädjande att få en så välmeriterad förbundsledning. Vi har stort kunnande och mycket engagemang bland medarbetarna inom SBRF, med denna förstärkning av ledningen kommer vi att stå väl rustade, säger Agneta Pettersson Bell, ordförande för SBRF sedan årsskiftet.
– Om vi på RSG kan bidra och hjälpa vår granne i norr, SBRF, så känns detta både viktigt och angeläget. SBRF:s medarbetare besitter givetvis hög kompetens och har de flesta svar internt. Min förhoppning är goda och konstruktiva samtal med personal, fackliga företrädare och politiker, säger Lars Klevensparr.

Om Lars Klevensparr Lars Klevensparr är sedan 2013 förbundsdirektör för RSG. Lars har varit polis i drygt 30 år och chef sedan 1991. Han har haft mängder av olika befattningar däribland chef för polisen för gamla Skaraborgs län, chef polisen gamla Älvsborgs län och åren 2009 till 2012 chef för polisen Storgöteborg och tillika nationell kommenderingschef.

Om Peter Johansson Peter Johansson har arbetat inom räddningstjänst i drygt 20 år. Han är brandman i grunden från Lundby brandstation och har alltid haft ett intresse av den brandförebyggande verksamheten. Han har varit brandinspektör och är sedan 2015 enhetschef vid RSG:s Myndighetsavdelning.

Talespersoner: Agneta Pettersson Bell, styrelseordförande Södra Bohusläns Räddningstjänsförbund, telefon: 072-741 59 50 Lars Klevensparr, förbundsdirektör Räddningstjänsten Storgöteborg och tf förbundsdirektör Södra Bohusläns Räddningstjänsförbund, telefon: 070-675 99 60