Kommunen och vi på Räddningstjänsten har  under de senaste dagarna fått in anmälningar om skarp lukt i Ödsmål och Svenshögen men även i vindriktning från industriområdet. Lukten beskrivs som någon form av oljerelaterad produkt.

Kommunen vet i dagsläget inte vad lukten beror på. I samarbete med oss på räddningstjänsten, kommunen och petrokemiska industrin försöker vi utreda orsaken.

UPPDATERING 2018-05-08
Undersökningen har gett resultat och man har sannolikt identifierat orsaken och påbörjat åtgärd.
Det kan dock ta något dygn innan man lukten helt avtagit och man kommer att utföra extra kontroller för att säkerställa att läckan är åtgärdad.

Uppdateringar kommer ske löpande på kommunens hemsida samt på Borealis driftinformation.