Under vecka 21 går förbundets nya vattenenhet i drift och kommer att placeras inom stationsområdet Lilla Edet. 

Under de senaste månaderna har personalen i Lilla Edet genomfört utbildning och övningskört den nya vattenenhet som är det senaste tillskottet i SBRF:s fordonsflotta. Den nya vattenenheten har en kapacitet på 10 000L vatten samt 1000L skumvätska. Bilen är utrustad med ett lastväxlarsystem som möjliggör skifte av ytterligare vattensystem eller containerutrustning vid händelse av exempelvis skogsbrand.

Vattenenheten 2740 ersätter en av förbundets äldre tankbilar som avyttrats och kommer att bli en bra resurs för förbundet vid kommande händelser.