I lördags läckte tjockolja ut vid en bunkring av ett fartyg i danska Skagen, oljan har därefter drivit in på svenskt vatten.
Den danska kustbevakningen påbörjade tidigt saneringsarbete av oljan i danskt vatten, och den svenska kustbevakningen har tagit över arbetet med det som drivit in på svenskt vatten. Saneringsarbetet pågår fortfarande och utsläppets spridning gör det svårt att uppskatta den totala mängden. Kustbevakningen gör sitt yttersta för att ingen olja ska nå land.
Under måndagsmorgonen skickades en enhet med båt ut från SBRF för att kontrollera vårt områdes kust och öar.
Oljan har nu dragit norr över och befinner sig just nu utanför Lysekil och uppåt norr längs Bohuskusten.

Mängden olja som tagits om hand är i nuläget:
7 000 liter ren tjockolja, tillsammans med den danska enheten Gunnar Thorson
15 000 liter vattenblandad olja
ett par 100 liter olja, som samlas med håv, hink och spade under tisdagen och onsdagen
Källa: Kustbevakningen

Personer som ser olja kan tipsa Kustbevakningen via oljebilder@kustbevakningen.se
Ange plats och skicka gärna med bild för bedömning av omfattningen.

Följ kustbevakningens bevakning av händelsen här

Foto – Kustbevakningen