Politikerna inom RSG och kommunerna Tjörn, Stenungsund och Lilla Edet har som ambition att dessa tre kommuner ska bli medlemmar i Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) senast 1 januari 2023. Under 2022 kommer en fördjupad utredning för deras medlemskap genomföras. Parallellt med den fördjupade utredningen fortsätter RSG att stödja kommunernas nuvarande räddningstjänst – Södra Bohusläns räddningstjänstförbund (SBRF).

När RSG:s och SBRF:s presidier samt ägarrepresentanter från kommunerna möttes i december var ambitionen klar och i samtalen framhölls vikten av en stabil räddningstjänstverksamhet i Västra Götalandsregionen.
– Vi behöver skapa en robust och trygg räddningstjänst i hela regionen, säger Per Hellqvist från Göteborgs Stad.

 

Positivt med ett större förbund
SBRF har sedan en tid tillbaka igång en aktiv process för att lösa upp förbundet från sin nuvarande form. Från politiken ser man positivt på en framtid inom ett större förbund.
– Vi behöver ha en stabil räddningstjänst. Vi har en petrokemi i Stenungsund som är unik för Sverige och vi klarar inte dessa insatser själva i dagsläget, säger Olof Lundberg, kommunstyrelsens ordförande i Stenungsund.

RSG stöttar SBRF i det dagliga arbetet
Sedan våren 2021 är fyra av RSG:s chefer på plats i SBRF för att stötta i det dagliga arbetet. Lars Klevensparr, förbundsdirektör på RSG är tillförordnad förbundsdirektör i SBRF. Han välkomnar beskedet från politiken.
– Jag har sedan jag fick frågan från SBRF att gå in som tillförordnad förbundsdirektör, känt ett ansvar för att räddningstjänstverksamheten i hela regionen ska fungera, eftersom vi i slutändan är beroende av varandra, säger Lars Klevensparr.


Tydlig förväntan på samverkan från staten

Efter skogsbränderna 2014 och 2018 är staten tydlig i sin förväntan på samarbete över gränser mellan räddningstjänster för att kunna bedriva effektiva insatser. Man har också skärpt lagstiftningen och flyttat tillsynen av räddningstjänstens verksamhet från Länsstyrelserna till MSB.
Samtidigt kan man se trender inom myndighetssverige däribland hos Polisen, Trafikverket och Försvarsmakten, att man slår samman enheter och bildar större regioner. Våra grannländer följer trenden – bara i Danmark har man gått från 80 till 20 räddningstjänster de senaste åren.
– Staten ställer ännu mer krav på att räddningstjänsterna ska kunna samarbeta. Därför är det viktigt att vi har initiativet och det här är ett steg på vägen med att Tjörn, Lilla Edet och Stenungsund kommer in i RSG, säger Anders Hyllander, styrelseordförande i RSG.

Presskontakt: IdaMaria Stocks, 0707-566 510

På bilden, från vänster:
Olof Lundberg, Stenungsund
Anders Hyllander, Göteborg, ordförande styrelsen RSG
Marith Hesse, Partille
Martin Johansen, Tjörn
Per Hellqvist, Göteborgs stad
Lisa Andersson, Kungsbacka, vice ordförande styrelsen RSG
Julia Färjhage, Lilla Edet
Lars Ivarsbo, Lilla Edet
Kristian Vramsten, Mölndal
Thorbjörn Carlsson, Partille
Agneta Pettersson Bell, Stenungsund, ordförande styrelsen SBRF