Den 1 januari 2023 blir kommunerna Tjörn, Stenungsund och Lilla Edet medlemmar i kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG).

Tjörn, Stenungsund och Lilla Edet ingår idag i Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF) men den 1 januari 2023 kommer verksamheten att övertas av Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG).
SBRF har sedan en tid tillbaka igång en aktiv process för att lösa upp förbundet från sin nuvarande form. Tjörn, Stenungsund och Lilla Edet har vid olika tillfällen lämnat in intresseanmälningar om att bli medlemmar i Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG). Under förra året utredde RSG förutsättningarna för dessa kommuners medlemskap och därefter ställde sig politikerna från båda organisationerna bakom ambitionen om att ansluta kommunerna till RSG den 1 januari 2023.

Räddningstjänsten Storgöteborg är idag ett kommunalförbund bestående av kommunerna Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum. När nya kommuner ansluter måste alla befintliga medlemskommuner godkänna det genom att fatta beslut om en uppdaterad förbundsordning. Den 18 oktober fattades det sista politiska beslutet som innebär att Tjörn, Stenungsund och Lilla Edet blir medlemmar i kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG).

– Det är väldigt glädjande att det sista beslutet nu är fattat. Jag ser fram emot att fortsätta utveckla ett starkt räddningstjänstförbund där vi drar nytta av varandras erfarenheter och spetskompetenser, säger Lars Klevensparr, förbundsdirektör Räddningstjänsten Storgöteborg.

 

Mer information

På denna sida har vi samlat information riktad till kunder, leverantörer och andra avtalspartners