Två hjältar som vi tidigare uppmärksammat med vår utmärkelse Rådig insats blev i fredags belönade för sina hjälteinsatser av Carnegie och Edvard Rosén Stiftelsen.

I slutet av november 2018 delades utmärkelsen Rådig insats ut av förbundets ordförande  och förbundsdirektör, och i samband med vårt uppmärksammande blev vi kontaktade av Carnegie och Edvard Rosén stiftelsen.

– Både Christoffer och Martin har gjort en fantastisk insats i samband med denna händelse, så när vi blir kontaktade av Carnegiestiftelsen för att bistå i deras utredning av händelsen hjälper vi självklart till.
Att lyfta denna typ av rådig insats är jätteviktigt så därför tycker vi att det är extra bra när även andra aktörer likt denna stiftelse lyfter fram och belönar civilkurage, säger Carl-Ian Bissmark.

Bakgrund till händelsen
Det var den 19 oktober 2018 som Christoffer Alperud och Martin Larsson var och jobbade på ett tak i området ute på Mossholmen. Christoffer och Martin uppmärksammar plötsligt att en dumper som normalt tippar sprängsten för att fylla ut en pir börjar glida ner i havet och dom rusar ner för ställning och stegar för att ta sig till platsen samtidigt som man larmar 112.
När dom kommer fram till platsen så har dumpern sjunkit till botten och var ej synlig längre, det flöt runt lite skräp men ingen förare var synlig. Strax efter så påträffades en person flytande med ansiktet nedåt ca 10 meter ut från piren.
Man försökte då få kontakt med personen utan att lyckas. Martin tog sig ut till den nödställde och började dra honom mot land och var tvungen att få hjälp av Christoffer för att krafterna började ta slut.
Väl inne vid land så fick man hjälp av räddningstjänst och ambulans med att ta hand om personen som är nedkyld men vid liv och förs i ambulans till sjukhus.
Christoffer Alperud och Martin Larsson har i och med sitt handlande högst troligt räddat livet på Martin Andersson.

Stiftelsens verksamhet
Carnegiestiftelsens stadgar fastställdes av Kungl. Maj:t i konselj den 6 oktober 1911 med det ändamålet att belöna dem som ”frivilligt eller eljest utöver vad plikten kan anses ha bjudit, genom fredlig bedrift vågat livet för att inom Sverige eller dess område rädda människors liv”.

Edvard Roséns stiftelse har till ändamål att i samma anda som kännetecknar Carnegiestiftelsen, främja insatser för att rädda människoliv. Edvard Roséns stiftelse belönar personer som visat mod och rådighet men där det inte kan anses styrkt att hon eller han riskerat livet vid räddningsinsatsen.

Mer information om Carnegie och Edvard Rosén Stiftelsen hittar du här – Carnegiestiftelsen.se

 

Foto – Mikael Berglund