Tisdagen den 27 november fick vi äran att uppmärksamma de två privatpersonerna som gjorde en rådig insats ute på Mossholmen, Tjörn i slutet av oktober.
Utmärkelsen delades ut av förbundets ordförande Robert Johansson och förbundsdirektör Carl-Ian Bissmark, de två personerna uppmärksammades med diplom och blomma på brandstationen i Skärhamn.

Bakgrund –
Händelsen inträffade i slutet av oktober 2018.
Vi på räddningstjänsten får larmet som ett drunkningstillbud ute på Mossholmen, Tjörn.

Olycksplatsen ligger i anslutning till en byggarbetsplats vid Mossholmen ute på Tjörn. En dumper med släp och dess förare har i samband med att man tippar sprängsten för att fylla ut en pir hamnat i vattnet då underlaget ute på piren gett vika och dumpern glidit ner i havet.
Christoffer Alperud och Martin Larsson var och jobbade på ett tak i området ute på Mossholmen och hade tidigare pratat om att det ser lite farligt ut med dumpern ute på piren så dom hade omedvetet lite extra uppsyn åt det hållet.
Christoffer och Martin uppmärksammar plötsligt att dumpern börjar glida ner i havet och dom rusar ner för ställning och stegar för att ta sig till platsen samtidigt som man larmar 112.
När dom kommer fram till platsen så har dumpern sjunkit till botten och var ej synlig längre, det flöt runt lite skräp men ingen förare var synlig. Strax efter så påträffades en person flytande med ansiktet nedåt ca 10 meter ut från piren.
Man försökte då få kontakt med personen utan att lyckas. Martin tog sig ut till den nödställde och började dra honom mot land och var tvungen att få hjälp av Christoffer för att krafterna började ta slut.
Väl inne vid land så fick man hjälp av räddningstjänst och ambulans med att ta hand om personen som är nedkyld men vid liv och förs i ambulans till sjukhus.
Christoffer Alperud och Martin Larsson har i och med sitt handlande högst troligt räddat livet på Martin Andersson.

 

De två privatpersonerna som uppmärksammats med utmärkelsen Rådig insats är –
Christoffer Alperud
Martin Larsson