Just nu råder det inget eldningsförbud för kommunerna Lilla Edet, Stenungsund och Tjörn. 
Men vi avråder starkt från att elda då brandrisken i mark och skog för närvarande är hög och risken för oönskad spridning är stor.

Kan eldningen vänta till en annan dag när brandrisken och risken för oönskad spridning inte är så hög?
Just nu är det väldigt torrt i mark och skog och som vi märkte vid flera larm igår sprider sig elden snabbt till oönskad storlek. Så kanske kan din rishög vänta till en annan dag när förutsättningarna är bättre eller ska den kanske lämnas in på återvinningscentralen istället?