Flera plusgrader och sol, vårblommorna börjar titta fram med glada färger och fåglarna kvittrar – helt klart säkra vårtecken! Ett säkert vårtecken för oss inom räddningstjänsten är dessvärre det första larmet om gräsbrand och gräsbränder är något som sticker ut lite i statistiken såhär på vårkanten i våra områden.

Ska du ut och röja i trädgården, elda lite fjolårsgräs eller trädgårdsavfall? Tänk då på att det är torrt i marken och fjolårsgräset brinner snabbt och risken för oönskad spridning är hög.

Håll koll på hur brandrisken är där just du befinner dig genom appen ”Brandrisk ute” framtagen av DinSäkerhet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

 

TIPS OCH RÅD VID ELDNING UTOMHUS
  • Ha alltid släckutrustning nära till hands (även vid eldning i mindre omfattning), slang med påkopplat vatten och spadar och krattor eller linkande
  • Håll alltid elden under uppsikt till dess att den är helt släckt, ha mobiltelefon till hands så att du kan larma 112 om du tappar kontroll över elden
  • Elda alltid i dagsljus, elden ska ALLTID vara släckt innan mörkrets inbrott
  • Se till att elden inte kommer för nära träd/buskar, hus eller el- och teleledningar. Avståndet ska vara tillräckligt för att förhindra brandspridning. Vattna en skyddszon på minst 2 meter kring den yta som ska eldas

Om du känner att du tappat kontrollen över elden, larma SOS 112!

All eldning utomhus ska ske på ett sådant sätt att närboende inte har olägenhet av rök och sotspridning. Tänk även på att det är viktigt att placera engångsgrillen på obrännbart underlag för att förhindra brand från grillens undersida.

Det är du som eldar eller grillar som ansvarar för elden och eventuella konsekvenser. Det är också du som måste ha koll på om det är tillåtet att elda eller inte.

 Här kan du läsa mer om eldning utomhus