Igår kväll genomförde vi en samverkansövning med SCA Edets bruk, SOS-alarm och NU-sjukvården med övningskonceptet 3NS.
3NS (trenivåsamverkan) är ett övningskoncept där man utgår från att samverkan kan vara på tre nivåer; sekventiell = stafettliknande fördelning, parallell = samtidigt men individuell eller synkron = prestigelöst utbyte. Övningen består av tre seminarier där man gemensamt går igenom och utvärderar scenariot samt två praktiska moment där de praktiska momenten är identiska. På så sätt får övningsdeltagarna möjlighet att rätta till de eventuella misstag som gjorts i det första praktiska momentet. I utvärderingarna/genomgångarna lyfts och diskuteras både styrkor och svagheter.
Övning i all dess form är otroligt viktig för vår verksamhet. Att öva samverkan med andra aktörer är minst lika viktigt som att öva i vår egen roll så övningar som gårdagens övning är något vi värdesätter högt. Tack alla inblandade för en bra övning och vi tar med oss mycket kunskap och glädje från denna övning, ett speciellt tack till NU-sjukvården som tog initiativ till övningen!