I måndags genomfördes den sista, för denna övningsomgång, samverkansövningen med Sjöräddningssällskapet i Skärhamn. Nu har alla våra jourgrupper genomfört och samövat med Sjöräddningssällskapet. Behovet av att samverka med andra aktörer är stort.
Sjöräddningssällskapet i Skärhamn är en nystartad station så övningarna vi genomförde har dels varit för att lära känna varandra och dels för att se hur vi kan samverka vid en insats. Man har bland annat gått igenom olika typer av rutiner och “provpackat” Sjöräddningssällskapet båt med utrustning för olika typer av insatser.
Denna typ av samverkan med Sjöräddningssällskapet gör det möjligt för oss att snabbare nu ut med hjälp till öar utan fast förbindelse.

Sjöräddningssällskapet