Natten till i tisdags fick Räddningstjänsten Väst larm om en urspårning i Varberg. Tre vagnar ligger på sidan och vagnarna är lastade med det frätande ämnet lut.
Vår station i Stenungsund är en av sex stationer i Sverige som har specialkunskap i handhavande med denna typ av olyckor.
Räddningstjänsten i Perstorp är också en av dessa sex resurser, och i samverkan mellan SBRF Stenungsund och Perstorps räddningstjänst genomförs nu åtgärder vid olyckan.
Arbetet består av håltagning i vagnarna för att kunna komma åt det frätande ämnet och pumpa över det till andra tankar.