Torsdag den 1 juni kommer Stenungsunds kommun, polis, räddningstjänst samt andra aktörer att genomföra en gemensam samverkansövning.
Övningen startar på torsdag morgon och kommer att pågå under några timmar på förmiddagen. Under övningen kommer det att simuleras ett läckage från en järnvägsvagn som kommer att stå vid Snippen (vid järnvägsöverfarten).

Räddningstjänsten kommer att finnas på plats vid Snippen med brandbilar och andra enheter. Polis kommer att öva på avspärrningar. Detta kommer att påverka biltrafiken och det kan förekomma mindre trafikstörningar under några minuter under torsdagen.
Stenungsunds kommun, räddnintjänst och polis och ambulans kommer att ingå i övningen. Även Citycon, (som äger Stenungstorg), Stenungsundshem,Västtrafik och Länsstyrelsen kommer att medverka. Tjörns kommun går upp i sin centrala krisledning internt.

Övningen är operativ och kommer utgå från kommunhuset i Stenungsund men de praktiska övningarna kommer att ske på olika platser i centrala Stenungsund. Under övningen kommer det att skyltas upp i centrala delar för att visa att övning pågår.
Elever från Stenungskolan kommer också att delta i övningen och spela skadade personer.

Hur påverkas du

Övningen är operativ och kommer att ta plats i centrala Stenungsund. Biltrafiken kan komma att påverkas under några minuter med anledning av polisens avspärrningar. Du kan även komma att stöta på ”skadade” elever runt om i Stenungsund. Dessa personer kommer att bära reflexvästar för att tydligt visa att de är med i övningen.

Under övningen

Under övningsdagen kommer det att publiceras mer information om den pågående övningen i de deltagande aktörernas kanaler, så som hemsidor och Facebook.