I dag den 1 juni, pågår en stor samverkansövning i centrala Stenungsund. Stenungsunds kommun, polis, räddningstjänst samt andra aktörer ingår i den gemensamma samverkansövningen.
Övningen kommer att pågå under några timmar. Under övningen simuleras ett läckage från en järnvägsvagn som står vid Snippen (vid järnvägsöverfarten).
Räddningstjänsten kommer att finnas på plats vid Snippen med brandbilar och andra enheter. Polis kommer att öva på avspärrningar. Detta kommer att påverka biltrafiken och det kan förekomma mindre trafikstörningar under några minuter under dagen.
Stenungsunds kommun, räddnintjänst och polis och ambulans ingår i övningen. Även Citycon, (som äger Stenungstorg), Stenungsundshem,Västtrafik och Länsstyrelsen medverkar. Tjörns kommun har gått upp i sin centrala krisledning internt.
Övningen är operativ och utgår från kommunhuset i Stenungsund men de praktiska övningarna sker på olika platser i centrala Stenungsund. Skyltar har satts upp i centrala delarna för att informera om att det pågår en övning.
Elever från Stenungskolan deltar i övningen och spelar skadade personer.

Hur påverkas du

Övningen är operativ och pågår i centrala Stenungsund. Biltrafiken kan komma att påverkas under några minuter med anledning av polisens avspärrningar. Du kan även komma att stöta på ”skadade” elever runt om i Stenungsund. Dessa personer bär reflexvästar för att tydligt visa att de är med i övningen.

Vi hoppas du kan ha överseende med eventuella trafikstörningar, vi övar för att förbättra vårt arbete och för att vi vid en skarp händelse ska ha en bättre förmåga att hjälpa just dig. Tack på förhand!