Idag genomförs årets fjärde test av VMA – Viktigt Meddelande till Allmänheten. Hör du tutan klockan tre idag? VMA testas den första helgfria måndagen i december.

Hör du tutan?
För att kunna förbättra behöver vi din åsikt, gå in på https://vmaform.msb.se/vmaform/ för att fylla i om du hörde och hur du hörde tutan!

VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten, testas fyra gånger per år, klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

VMA är ett varningssystem som  består av totalt ca 4 500 (Hela Sverige) ljudsändare som är installerade i de flesta större tätorter i Sverige samt inom särskilda områden runt våra kärnkraftverk. Men de kan användas för varning vid alla typer av faror. VMA-tutorna är alltså inte tänkta att nå alla utan de som befinner sig i större tätorter samt särskilda områden ska höra tutan, i vårt område gäller det Stenungsund (centrum) och Lilla Edet (centrum). 

De primära kanalerna för att varna och informera allmänheten vid olyckor och andra allvarliga händelser är radio och TV, vid vissa tillfällen kompletteras varningen med utomhussignalen, SMS med mera.