Foto – Mikael Berglund

I tisdags utfärdades det eldningsförbud i kommunerna Lilla Edet Stenungsund och Tjörn, rådande väderförhållanden har gjort att brandrisken i skog och mark är extrem.
Vi vill vädja till allmänheten att respektera detta eldningsförbud och uppmana till största aktsamhet om man grillar. Risken för en oönskad spridning är extremt stor på grund av rådande väderförhållanden!

När det råder eldningsförbud är det endast tillåtet att använda öppen eld i särskilda grillar uppställda i trädgårdar i anslutning till bostads- och fritidshus och iordningställda grillplatser på marken (ex. murade, grävda och avskärmade). Engångsgrill får användas, men den får inte placeras direkt på marken. Det görs ingen skillnad på villatomten eller övriga markområden.
Här kan du läsa mer om eldningsförbudet