kontakta

Det är fortfarande väldigt torrt på sina håll och brandrisken är fortsatt hög, så vi ber dig avvakta med eldningen.
Såhär på Valborgsmässoafton är det en tradition för många att sjunga in våren, brasor ska eldas och ett och annat vackert och tankeväckande vårtal hållas men i år ber vi er att avstå brasorna.

Du som ska arrangera en valborgsmässoeld har själv ansvaret för säkerheten kring elden samt ansvar för att förebygga, hindra eller begränsa så att elden inte sprider sig, glöm inte att det är den som tänder elden som också skall se till att den blir släckt. Om du ska arrangera valborgsmässofirande på allmän plats ska du i god tid innan ansöka om tillstånd för offentlig tillställning hos polisen. Du behöver utöver polisens tillstånd även tillstånd från markägaren, helst skriftligt.

Trevlig Valborg på er alla!