kontakta

Nu är det snart dags för den sköna vårmånaden maj att göra entré och vi hoppas den kan bjuda på lite härligt väder. Men innan den kan göra entré måste såklart våren sjungas in, brasorna eldas och ett och annat vackert och tankeväckande vårtal hållas.

Du som ska arrangera en valborgsmässoeld  har själv ansvaret för säkerheten kring elden samt ansvar för att förebygga, hindra eller begränsa så att elden inte sprider sig. Om du ska arrangera valborgsmässofirande på allmän plats ska du i god tid innan ansöka om tillstånd för offentlig tillställning hos polisen. Du behöver utöver polisens tillstånd även tillstånd från markägaren, helst skriftligt. För mindre brasor på egen tomt eller i en förening behöver du inget tillstånd.

INNAN DU TÄNDER VALBORGSMÄSSOELD
– Det är fortfarande torrt i fjolårsgräset – en brand kan lätt sprida sig och bli svår att hantera. Ha tillgång till släckutrustning så att du snabbt kan agera om elden sprider sig.
– Placera elden långt från byggnader, kraftledningar och brännbar vegetation för att undvika brandspridning.
– Du behöver inte anmäla till oss på räddningstjänsten att du ska elda men du måste ha markägarens tillstånd.
– Du som tänder en eld har ansvar för att den blir släckt. Efter avslutad eldning måste du kontrollera att all glöd är släckt innan du lämnar platsen.

Trevlig Valborg på er alla!