Presenningar dras av, båtar och husvagnar dras fram. Nu börjar det, vårsolen lockar.
Vi ser fram emot en lång och skön säsong med rekreation, njutning och glädje. Låt sommaren bli just så.
Förbered, planera och rusta för en trygg och säker vistelse i din båt,sommarstuga, husbil eller husvagn

Här kommer några viktiga råd för ökad säkerhet:

 • Montera en brandvarnare och gasvarnare så att du får en tidig varning, för att kunna hinna sätta dig i säkerhet.
 • Byt batteri och funktionstesta!
 • Se till att alternativa utrymningsvägar (fönster, lucka, skylight) är lätt öppningsbar och inte blockerad (av ex gummibåt).
 • Täthetskontrollera gasolinstallationen, byt ut gasolslang som är äldre än 3 år.
 • Förvara brandfarliga vätskor i lämpliga kärl, på lämplig plats.
 • Har du barn, fundera över lämplig placering av tändstickor/tändare.
 • Maskinrum under durk? Då behöver du ett släcksystem, manuellt eller automatiskt.
 • Kontrollera handbrandsläckaren och placera den lättåtkomligt.(Båt > 10m skall vara utrustad med minst två släckare)
 • Finns det första-hjälpen låda?
 • Kontrollera och komplettera första hjälpen-lådan.
 • När du väl sjösatt båten och är på havet, använd alltid flytväst!

Om du har lösa tankar med bensin eller diesel i din båt och är på marinan för att tanka, lyft upp tanken på bryggan så att du slipper få ut bensinångor i båten (explosionsrisk!). Vädra alltid utrymmet där motorn står minst 2 min innan motorn startas.