visselblåsartjänst

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund har en visselblåsartjänst. Med visselblåsartjänsten kan medarbetare eller annan aktör lämna en anonym rapport vid misstanke om att allvarliga missförhållanden pågår inom vårt förbund.

Varför en visselblåsartjänst?

Vi är måna om att göra rätt och att upprätthålla våra medarbetares, samarbetspartners och allmänhetens förtroende för oss och vår verksamhet. Vi vill därför göra allt vi kan för att upptäcka och hindra eventuella missförhållanden i vår verksamhet så tidigt som möjligt.

Visselblåsartjänsten kan användas när du vill vara anonym och misstänker till exempel:

  • Ekonomiska oegentligheter och korruption
  • Allvarliga trakasserier och diskriminering
  • Allvarlig felaktig hantering av personuppgifter
  • Säkerhetsrisker på arbetsplatsen
  • Allvarligt miljöbrott

 

Om visselblåsartjänsten

För att säkerställa en oberoende och självständig hantering av vårt rapporteringssystem har vi anlitat en extern aktör, Qnister Whistle. Alla inkomna rapporter och meddelanden hanteras av oberoende jurister och på ett sätt som garanterar din anonymitet.

Din rapport kommer att vara krypterad och inga IP-adresser kan spåras, under förutsättning att du använder en dator och ett nätverk som inte är kopplade till Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund.

 

Vem kan rapportera?

Visselblåsartjänsten kan användas av allmänhet, medarbetare, samarbetspartners eller andra aktörer som vill rapportera misstänkta oegentligheter inom Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund, utan risk för repressalier och för att säkerställa en säker utredningsprocess.

 

Så här gör du en anmälan

Du lämnar din rapport digitalt via visselblåsartjänsten Qnister Whistle.

För att säkerställa din anonymitet:

  • Tänk på att inte använda SBRF:s dator, mobil eller nätverk.
Vattenssäkerhet

Vattenssäkerhet

Dags för ett svalkande dopp i poolen, havet eller sjön? Äntligen kom solen och värmen! Nu hoppas vi på att snart få varma lata semesterdagar med sol och bad, men glöm inte att vara säkerhetsmedveten även under semestern.Kanske har ni pool hemma, är iväg på ett...

läs mer
Stöd till Ukraina

Stöd till Ukraina

Bilden visar den brandbil som donerats tillsammans med personal och direktion i SBRF.  Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF) har tillsammans med andra räddningstjänster inom RäddsamVG, samlat ihop materiel till våra kollegor i Ukraina. En mindre brandbil och...

läs mer