visselblåsartjänst

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund har en visselblåsartjänst. Med visselblåsartjänsten kan medarbetare eller annan aktör lämna en anonym rapport vid misstanke om att allvarliga missförhållanden pågår inom vårt förbund.

Varför en visselblåsartjänst?

Vi är måna om att göra rätt och att upprätthålla våra medarbetares, samarbetspartners och allmänhetens förtroende för oss och vår verksamhet. Vi vill därför göra allt vi kan för att upptäcka och hindra eventuella missförhållanden i vår verksamhet så tidigt som möjligt.

Visselblåsartjänsten kan användas när du vill vara anonym och misstänker till exempel:

  • Ekonomiska oegentligheter och korruption
  • Allvarliga trakasserier och diskriminering
  • Allvarlig felaktig hantering av personuppgifter
  • Säkerhetsrisker på arbetsplatsen
  • Allvarligt miljöbrott

 

Om visselblåsartjänsten

För att säkerställa en oberoende och självständig hantering av vårt rapporteringssystem har vi anlitat en extern aktör, Qnister Whistle. Alla inkomna rapporter och meddelanden hanteras av oberoende jurister och på ett sätt som garanterar din anonymitet.

Din rapport kommer att vara krypterad och inga IP-adresser kan spåras, under förutsättning att du använder en dator och ett nätverk som inte är kopplade till Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund.

 

Vem kan rapportera?

Visselblåsartjänsten kan användas av allmänhet, medarbetare, samarbetspartners eller andra aktörer som vill rapportera misstänkta oegentligheter inom Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund, utan risk för repressalier och för att säkerställa en säker utredningsprocess.

 

Så här gör du en anmälan

Du lämnar din rapport digitalt via visselblåsartjänsten Qnister Whistle.

För att säkerställa din anonymitet:

  • Tänk på att inte använda SBRF:s dator, mobil eller nätverk.
Du finns inte… på vägen om du inte syns!

Du finns inte… på vägen om du inte syns!

Nu skymmer det allt tidigare på kvällarna och det bli mörkare och mörkare på morgonen, så nu är det hög tid att hänga på både sig själv och andra reflexer!Oavsett om du cyklar eller går, är på landsväg eller är i stadstrafik med gatubelysning, är det viktigt att du...

läs mer
Test av VMA idag måndag 5 september kl.15.00

Test av VMA idag måndag 5 september kl.15.00

Idag måndag 5 september klockan 15.00 genomförs test av VMA - Viktigt Meddelande till Allmänheten. VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten, testas fyra gånger per år, klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Under 2022 testas...

läs mer